Mezinárodní festival pěveckých sborů „IFAS“

„IFAS“

26

th
Biennial

International Choir Festival

Международный Хоровой Фестиваль

Internationales Chorfestival

3.–8. 7. 2022

Pardubice / Czech Republic

1968–2022

CZ / EN / RU / DE

PROGRAM FESTIVALU / FESTIVAL PROGRAMME

Neděle 3. července / Sunday, July 3

20:00

Nokturno na nádvoří pardubického zámku
Nocturno at courtyard of Pardubice castle

Pondělí 4. července / Monday, July 4

13:00

Mezinárodní soutěž / International Competition

14:00

Festivalové koncerty / Festival concerts

15:00

Festivalové koncerty / Festival concerts

19:00

Slavnostní zahajovací koncert / Opening Galaconcert - Aula Univerzity Pardubice

Úterý 5. července / Tuesday, July 5

9:30

Mezinárodní soutěž / International Competition

15:00

Festivalové koncerty / Festival concerts

16:00

Festivalové koncerty / Festival concerts

19:00

Mezinárodní soutěž / International Competition
Vyhlášení výsledků / Announcement of results - Aula Univerzity Pardubice

Středa 6. července / Wednesday, July 6

9:30

Mezinárodní soutěž / International Competition

14:00

I F A S I Á D A - Kampus Univerzity Pardubice

18:30

Festivalový koncert a mezinárodní soutěž / International Competition
Vyhlášení výsledků kategorií a GRAND PRIX / Announcement of results
Aula Univerzity Pardubice

21:00

Společenský ples všech účastníků IFAS / ball-party for all IFAS participants
SUPERSTAR IFAS 2022 - KD Dukla

Čtvrtek 7. července / Thursday, July 7

Volný čas -
Free time

výlety podle přání / trips as desired

19:30

Galakoncert národů / Galaconcert of Nations

Pátek 8. července / Tuesday, July 8 – odjezd


Změna program vyhrazena / Organizing committee reservers the right to change Festival programme