Mezinárodní festival pěveckých sborů „IFAS“

„IFAS“

26

th
Biennial

International Choir Festival

Международный Хоровой Фестиваль

Internationales Chorfestival

3.–8. 7. 2022

Pardubice / Czech Republic

1968–2022

CZ / EN / RU / DE

Ceny

GRAND PRIX IFAS 2022

pohár 25 000,00 Kč

CENA BOHUSLAVA MARTINŮ

1. cena pohár 10 000,00 Kč
2. cena pohár -
3. cena pohár -

CENA REKTORA UNIVERZITY PARDUBICE

pohár

ZLATÉ PÁSMO (25-30 bodů)

KATEGORIE A

1. cena pohár 10 000,00 Kč
2. cena pohár -
3. cena pohár -

KATEGORIE B

1. cena pohár -
2. cena pohár -
3. cena pohár -

KATEGORIE C,D

1. cena pohár 5 000,00 Kč
2. cena pohár -
3. cena pohár -

STŘÍBRNÉ PÁSMO (20-24,99 bodů)

diplom

BRONZOVÉ PÁSMO (15-19,99 bodů)

diplom


Porota může dle uvážení udělit další Zvláštní ceny (za pozoruhodný dirigentský výkon, nejlepší provedení povinné skladby, dramaturgii soutěžního programu apod.).

GRAND PRIX - IFAS 2022

Držitelem Grand Prix IFAS 2022 se stává sbor z kategorie A s nejvyšším počtem dosažených bodů, nejméně však 28,00. Pokud žádný sbor nedosáhne na tuto hranici, držitel Grand Prix IFAS 2022 nebude vyhlášen.

CENA BOHUSLAVA MARTINŮ

Držitelem Ceny Bohuslava Martinů se stává nejlépe hodnocený sbor ve zlatém pásmu v kategorii BM.

CENA REKTORA UNIVERZITY PARDUBICE

Držitelem Ceny rektora Univerzity Pardubice se stává nejlépe hodnocený univerzitní sbor.