Mezinárodní festival pěveckých sborů ”IFAS“

”IFAS“

27

th
Biennial

International Choir Festival

3.–8. 7. 2024

Pardubice / Czech Republic

1968–2024

CZ / EN

O FESTIVALU

Z historie

Myšlenka uspořádat mezinárodní setkání vysokoškolských pěveckých sborů vznikla v roce 1967 ve Vysokoškolském uměleckém souboru Pardubice tehdejší Vysoké školy chemicko-technologické, nynější Univerzity Pardubice. První ročník byl z iniciativy zakladatele a dlouholetého prezidenta festivalu Vlastislava Nováka uspořádán již v roce 1968 pod názvem Internacionální Festival Akademických Sborů – IFAS a od roku 1980 se pravidelně koná ve dvouletých intervalech.

Součástí festivalu se stala i mezinárodní sborová soutěž. Zprvu se jednalo o mezinárodní soutěž smíšených sborů. V roce 1986 byl festival rozšířen o soutěž v kategorii ženských sborů. V roce 1994 se stává prezidentkou IFAS Alena Mejstříková. V tomto roce byla poprvé otevřena soutěžní kategorie komorních smíšených sborů. Od 17. bienále v roce 2002 byl festival obohacen o atraktivní soutěž v oblasti folklórní sborové tvorby, kde se účastníci představují i v národních krojích. Od roku 2006 je festival rozšířen i o volnou kategorii bez povinné skladby pro všechny typy sborů a malých ansámblů s možností jednožánrového programu. Na jubilejním 20. IFAS vystoupil soutěžně také první mužský ansámbl.

Od roku 2014 přejímá IFAS do svého programu i samostatnou Soutěž o Cenu Bohuslava Martinů, (dříve Festival Bohuslava Martinů, Pardubice), která je určena pro všechny typy sborů (i neakademické, mimo dětských).

Poslání festivalu

Festival umožňuje široké veřejnosti shlédnout přehlídku špičkových sborových těles a porovnat úroveň sborového umění u nás i v zahraničí. Velmi významným posláním festivalu je také prezentace české hudby. Proto jsou povinné skladby vybírány z tvorby předních českých autorů, jako jsou např. A. Dvořák, B. Smetana, L. Janáček, B. Martinů, Z. Lukáš, A. Tučapský, P. Eben, K. Slavický, J. Teml, M. Raichl aj.

Největším posláním festivalu IFAS je, aby účastníci odjížděli do svých domovů nejen se spoustou uměleckých zážitků, ale i obohaceni o mnoho nových přátelství, která pomáhají bořit jakékoli bariéry a hranice.

O cenách

Mezinárodní festival pěveckých sborů IFAS je přehlídka sborů spojená s mezinárodní sborovou soutěží o věcné a finanční ceny a hlavní ceny – GRAND PRIX IFAS, Cenu rektora Univerzity Pardubice a Cenu Bohuslava Martinů.

O účastnících

IFAS byl od svého začátku koncipován jako studentský festival sborů působících při vysokých školách a univerzitách. Vzhledem k neustále se zvyšujícímu zájmu o účast na tomto festivalu i z řad neakademických sborů, pořadatelé přistoupili k zásadní změně dosavadních propozic festivalu a od roku 1998 byla účast rozšířena i o sbory odborných škol vyššího typu a o sbory, u nichž 75 % zpěváků splňuje věkové omezení 18 - 30 let.

Soutěže o Cenu Bohuslava Martinů se mohou zúčastnit s výjimkou dětských sborů i neuniverzitní sbory různých druhů, složení a věkových kategorí. Tyto sbory se mohou přihlásit podle propozic do soutěže i v některých dalších kategorích.

IFAS za dobu své historie přivítal celou řadu vynikajících pěveckých sborů z mnoha zemí světa. Kromě českých sborů na festivalu účinkovaly sbory z Anglie, Austrálie, Běloruska, Bulharska, Číny, Dánska, Estonska, Filipín, Finska, Izraele, Jihoafrické republiky, Kolumbie, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Německa, Nového Zélandu, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Řecka, Slovenska, Srbska, Španělska, Švédska, Tchaj-wanu, Ukrajiny ale i z USA a Venezuely. účastníci 1968-2016

Kde se festival odehrává

IFAS se odehrával v historii v Domě kultury Dukla, později se přesunul díky Univerzitě Pardubice do skvělých prostor Auly Arnošta z Pardubic, kde se konají všechny hlavní koncerty. účastníci mají také možnost zazpívat si na nádvoří pardubického zámku, nebo v Rytířských sálech. Krásné koncertní pódium festivalu poskytla také čSOB Pojišťovna. Mimo hlavní pardubické festivalové koncerty se pořádají festivalové koncerty i v dalších městech východočeského regionu.

O Ifasiádě a plesu

Pro odreagování od náročného a vysilujícího festivalového programu organizátoři od roku 1996 připravují IFASIáDU, kde zpěváci hájí barvy svého sboru na poli sportovním ve velmi netradičních sportovních disciplínách a také ve velmi netradičních kostýmech. Tradiční ples IFAS je příležitostí nejen si zatančit, ale také zúčastnit se soutěže Superstar a proslavit tak svůj sbor také v jiné oblasti, než je sborové zpívání.

O pořadatelích

Festival pořádá neziskový spolek IFAS Pardubice, z. s.