Mezinárodní festival pěveckých sborů ”IFAS“

”IFAS“

27

th
Biennial

International Choir Festival

3.–8. 7. 2024

Pardubice / Czech Republic

1968–2024

CZ / EN

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Festivalu se mohou zúčastnit všechny druhy amatérských sborů (kromě dětských), smíšené, komorní smíšené, ženské a mužské sbory, vokální skupiny a ansámbly.

Kategorie A - s povinnou skladbou

A1 - smíšené sbory (min. 25 zpěváků)
A2 - komorní smíšené sbory (12 - 24 zpěváků)
A3 - ženské sbory

Sbor může soutěžit ve více kategoriích A.

B - volná kategorie

B1 - smíšené sbory (min. 25 zpěváků)
B2 - komorní smíšené sbory (12 - 24 zpěváků)
B3 - ženské sbory
B4 - mužské sbory
B5 - vokální skupiny a ansámbly (max. 12 zpěváků)

Sbor může soutěžit ve více kategoriích B.

Další festivalové kategorie

C1 - hudba jednoho stylu artificiální hudby – (např. renesanční nebo barokní hudba, romantická hudba, hudba 20. století, duchovní hudba apod.)
C2 - jazz, pop, spirituál, gospel
D1 - folklor
D2 - folklor vlastního národa

Soutěž o Cenu Bohuslava Martinů

BM - Soutěže se mohou zúčastnit i sbory soutěžící kategoriích 2.1, 2.2., 2.3. za předpokladu, že nepoužijí žádnou skladbu z těchto kategoriích.

Pořadatelé festivalu si vyhrazují právo neotevřít kategorii v případě nízké účasti, či na doporučení umělecké rady.

Podmínky účasti v jednotlivých kategoriích upravují Propozice a Soutěžní řád festivalu.